Charlotte Mareel

In 2008 studeerde ik met succes af als bachelor in de podologie. Deze 3-jarige opleiding heb ik gevolgd aan de Arteveldehogeschool te Gent. Dit is dan ook de enige school in Vlaanderen waar deze opleiding kan gevolgd worden.

 

Onmiddellijk na het afstuderen ben ik als podoloog gestart bij een collega waar ik 2 jaar ervaring heb opgedaan. Al snel bleek het dat het een passie werd en ik startte mijn eigen praktijk eind 2010 waar ik tot op heden trots op ben. 
Via vakbladen, bijscholingen en voordrachten in functie van podologie probeer ik u zo goed mogelijk met raad & daad bij te staan (zie opleidingen).