Voetverzorging bij risicopatiënten

We spreken over een risico wanneer men door een ziekte complicaties krijgt aan de voeten. Zo behoren mensen met diabetes mellitus, reumatoïde arthritis, neurologische aandoeningen, .. tot de risicopatiënten.

Vaak hebben deze patiënten te maken met een verminderd gevoel, verminderde doorbloeding, orthopedische misvormingen, e.d.
Al deze factoren gaan gepaard met verhoogd risico op voetwonden, en uiteindelijk, indien men deze niet op tijd behandeld, met risico tot amputatie.

Als podoloog is het onze taak om risicopatiënten tijdig te screenen op voetwonden en eventuele amputaties te vermijden.

Een bachelor in de podologie beschikt over een erkenningsnummer van het RIZIV. Hierdoor kunnen diabetespatiënten met verwijzing van een huisarts, endocrinoloog, geneesheer in de heelkunde of orthopedische heelkunde en onder bepaalde voorwaarden tot 2 maal per jaar terugbetaling krijgen voor een podologisch consultatie.

 

Terug